(0)


ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี

หน้าหลัก / หน่วยงานภาคสนาม / ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี
จำนวนผู้เข้าชม :     แก้ไขเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | เกมใหม่ | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครFishing Master: 3 พฤษภาคม 2560

          ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของส่วนวิจัยและพัฒนานวัตนกรรมอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ จัดตั้งเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | เกมใหม่ | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครFishing Masterตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1663/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

หน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

                          - ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานในพื้นที่รับผิดชอบ

                          - ศึกษา สำรวจ วิจัย รวบรวมเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | เกมใหม่ | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครFishing Masterทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - สำรวจ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ประเมินสถานภาพทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน รวมทั้งส่งเสริม เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

                          - สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคนิคทางวิชาการในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน

                          - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ความรับผิดชอบ ดังนี้

          รับผิดชอบดำเนินการอุทยานแห่งชาติทางบกภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จำนวน 17 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ  เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติลำคลองงู จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติ เฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จังหวัดราชบุรี อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด และอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายการเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด | เกมยิงปลาฟรีดาวน์โหลด | เกมใหม่ | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครFishing Masterที่พักและบริการ© 2014 . All Rights Reserved.